హిబ్రూ
עִבְרִית
జూలూ
జులు
షోసా
షోసా
తెలుగు
తెలుగు
తమిళ
தமிழ்
తజిక్
Тоҷикӣ
Sudanese
Basa సుండా
సోమాలి
Afsoomaali
Sindi
سنڌي
షోన
షోన
సెసోతో
సెసోతో
సమోవన్
సమోవా
Panjabi
ਪੰਜਾਬੀ
నేపాలీ
नेपाली
బర్మీస్
ဗမာ စာ
మంగోల్
Монгол
మరాఠీ
मराठी
మయోరి
మావోరీ టె రియో
మలబార్
మాలాగసి
Malgache
మాలాగసి
లాటిన్
లాటిన్
లావో
ພາ ສາ ລາວ
కుర్ద్
كوردی
jemer
ភាសាខ្មែរ
కజకిస్తాన్
Қазақ тілі
కన్నడ
ಕನ್ನಡ
ఇగ్బో
ఇగ్బో
Hmong
Hmong
Hawaiian
ōlelo Hawai'i
హౌసా
Harshen Hausa
gujarati
ગુજરાતી
ఎస్పరెన్టొ
ఎస్పరెన్టొ
చిచెవా
చిచెవా
సేబుఆనో
సేబుఆనో
Amharic
አማርኛ
బెంగాలీ
বাংলা
ఉర్దూ
اردو
georgian
ქართული
Euskera
Euskara
అజెరి
azərbaycan Dili
armenian
Հայերեն
Yiddish
יידיש
Macedonian
Македонски јазик
Icelander
Íslenska
బెలోరుస్సియన్
Беларуская мова
వెల్ష్
సిమ్రేగ్
ఐరిష్
Gaelige
Swahili
గుర్తుంచుకో
Malay
bahasa Melayu
afrikaans
afrikaans
థాయ్
ไทย
మాల్టీస్
మాల్టీస్
Húngaro
magyar
Gallego
Galego
Estonio
eesti
albanian
Shqip
vietnamese
Tiếng Việt
ఉక్రేనియన్
Українська
slovak
Slovenčina
సెర్బియన్
Српски језик
Lithuanian
Lietuvių కల్బా
తెలియజేయండి
లాట్వియన్
filipino
filipino
catalan
Català
Sueco
స్వీడిష్
Romanian
Română
Polaco
polski
నార్వేజియన్
Norsk బొక్మాల్
finnish
Suomi
డానిష్
డానిష్
డచ్
Nederlands
czech
Čeština
Croatian
Hrvatski
బల్గేరియన్
Български